Norwegians are the worst budget makers in Europe

No European people has a larger aversion against budgetting as the Norwegians. This is the result of a survey made by Respons Analyse for RNB. Only 26% of the Norwegians make a budget on a regular basis, which is way lower than in the rest of Europe. In Denmark the share is 63%, in Sweden 42% and (maybe a bit surprising regarding the current debt crisis) the Greek are at the top with almost 80 % of the population making budget regularily.

At the same time the amount of debt collection is sky rocketting. Last year at total of 70 billion Norwegian Kroner were up for debt collection.

Read the full article here (in Norwegian):Norwegians are the worst at budgetting

Christmas update: Norwegians are the most generous

A survey that has been conducted by Nordic Research Alliance shows, that Norwegians are the biggest spenders in the Nordic countries, when it comes to Christmas presents. They buy more presents and spend an average of 726 Euros on Christmas presents. In comparison, the Danes spend 419, the Fins 418 and the Swedes 367.

In all four countries, the best thing about Christmas is considered to be ”being with friends and family” and the worst thing is the commercialism.  A curiosity is, that while 57% of the Fins consider Christmas parties among the best things about Christmas, 43% of the Fins think that” too much alcohol consumption” is among the worst things about Christmas.

Around half the population in Denmark, Norway and Sweden buys presents via the Internet, where as only a third of the Fins buys online.

The survey has been carried out among respondents from each of the four countries on the online panels of Analyse Danmark, Novus Group, Respons Analyse and Otantatutkimus.

Moving day for Analyse Danmark

As a result of the ongoing expansion, Analyse Danmark has moved to a new location with more room and better facilities for focus groups etc.. A one-way mirror has been installed to make the clients experience interviews and focus groups in the optimal way. The new address is: Frederiksberg Allé 17, baghuset, 1820 Frederiksberg C (Copenhagen).

Analyse Danmark Opruster

Overtagelsen af Ulveman Exploratives aktiviteter, et øget fokus på det kvalitative område, samt udvidelsen af det nordiske samarbejde skal styrke Analyse Danmarks konkurrenceevne i 2012.

I det forgangne år oplevede analyseinstituttet Analyse Danmark en stigning i omsætningen på 35%, og den positive udvikling får nu analyseinstituttet til at styrke sine kompetencer yderligere i 2012. Styrkelsen sker dels ved et større fokus på det kvalitative område, dels ved overtagelsen af det specialiserede kvalitative institut Ulveman Exploratives aktiviteter og dels ved en udvidelse af det succesfulde nordiske samarbejde, Nordic Research Alliance, med den finske partner Otantatutkimus Oy.

Mere ”kvali”

Analyse Danmark oplevede i 2011 en stigende efterspørgsel af kvalitative undersøgelser og imødekommer nu kundernes behov ved at ansætte Marianne Hjelm Parastatis til at stå I spidsen for området. Marianne Hjelm Parastatis kommer fra et job som daglig leder i Ulveman Explorative og samtidig med ansættelsen af hende, overtager Analyse Danmark Ulveman Exploratives aktiviteter. Med denne væsentlige styrkelse af det kvalitative område, bliver Analyse Danmark nu en meget betydelig spiller inden for det kvalitative felt.

“Marianne er en af Danmarks bedste og mest erfarne moderatorer og har stor ekspertise i at give kunderne ny viden og indsigt ved hjælp af fokusgrupper, personlige interviews, antropologiske studier og andre typer kvalitative undersøgelser. Jeg håber derfor, at Mariannes ansættelse vil lægge en ekstra dimension til totaloplevelsen med Analyse Danmark, lige som jeg forventer, at overtagelsen af Ulverman Exploratives aktiviteter sætter ekstra fart på det nye indsatsområde”, siger Administrerende Direktør i Analyse Danmark, Henrik Feindor Christensen.

Meget mere Nordisk

Udover en udvidelse af medarbejderstaben og aktiviteterne er det velfungerende nordiske samarbejde i Nordic Research Alliance også blevet udvidet med endnu en partner, finske Otantatutkimus Oy. Det betyder, at Analyse Danmark nu har adgang til i alt ca. 120.000 panelmedlemmer i Norden, heraf 25.000 i Danmark og resten fra nogle af de førende institutter i de 4 øvrige lande.

“Den primære hensigt med Nordic Research Alliance samarbejdet er at kunne tilbyde vore kunder, at de hurtigt, omkostningseffektivt og med høj kvalitet, kan gennemføre undersøgelser i hele Norden. Med udvidelsen af Otantatutkimus Oys panel og et større fokus på det kvalitative område, ser jeg meget frem til at tage fat på det nye år og tilbyde vores kunder den bedste ekspertise ikke alene herhjemme men også i Norden”, siger Henrik Feindor Christensen.

Norwegian weather service YR best in Scandinavia

A cross-Nordic survey by Nordic Research Alliance finds that the most reliable weather service is YR from Norway.
More media stories here